0 Comments
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์

5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์

                รถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรยกของที่สามารถใช้งานได้ดีกับธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ก็มีธุรกิจบางประเภทที่ไม่เหมาะกับการใช้รถประเภทนี้ ก่อนที่เราจะแน่ใจว่าธุรกิจของเราเหมาะกับรถยกประเภทใด อันดับแรกเราต้องรู้จักสินค้าและพื้นที่หน้างานของเราก่อน เพื่อให้เราแน่ใจว่าธุรกิจของเราจำเป็นต้องใช้โฟล์คลิฟท์จริง ๆ ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจตัดสินใจเลือกใช้โฟล์คลิฟท์มีดังต่อไปนี้ ทำไมรถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจ                 รถโฟล์คลิฟท์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรหรือหน่วยงานได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในหลาย ๆ ด้าน ความนิยมใช้งานโฟล์คลิฟท์มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจเลือกใช้รถประเภทนี้ในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน โดยเหตุผลหลักที่หลายหน่วยงานเลือกใช้รถประเภทนี้คือ 1. ช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล                 โฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการยกของและเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งในบางครั้งชิ้นงานหรือสินค้าก็มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่แรงงานมนุษย์จะยกไหว หากหน่วยงานใดไม่มีโฟล์คลิฟท์ใช้งาน การยกสิ่งของต่าง ๆ จะกลายเป็นหน้าที่ของทรัพยากรบุคคลซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนยกของค่อนข้างเยอะ แต่สำหรับโฟล์คลิฟท์เพียงคันเดียวกับพนักงานขับอีก 1 คน ก็สามารถยกของแทนบุคคลได้นับสิบคนในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้หลายหน่วยงานจึงประหยัดต้นทุนในการจ้างบุคคลสำหรับช่วยยกของ และเลือกใช้งานโฟล์คลิฟท์แทน 2. ช่วยทำให้สินค้าผลิตได้มากขึ้น                 หลายคนอาจสงสัยว่ารถโฟล์คลิฟท์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการผลิตสินค้า ซึ่งหากไตร่ตรองดี ๆ แล้วจะเห็นได้ว่า การผลิตสินค้าในแต่ละครั้งหากที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ การผลิตสินค้าก็จะน้อยลงไปด้วย แต่การใช้งานโฟล์คลิฟท์จะช่วยให้การจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบขึ้น มีความรวดเร็วในการขนส่งมากขึ้น สินค้าเมื่อผลิตเสร็จแล้วสามารถนำไปจัดเรียงได้ทันที ไม่ต้องกองสินค้า อีกทั้งโฟล์คลิฟท์ยังสามารถจัดเรียงสินค้าให้สูงขึ้นไปได้ด้วย ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเอง 3. ช่วยจัดระเบียบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 โฟล์คลิฟท์นอกจากจะมีความรวดเร็วในการขนสินค้า และสามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละจำนวนมากแล้ว ยังมีความสามารถเรื่องการจัดระเบียบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผู้ขับขี่สามารถแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้อย่างรวดเร็ว […]

0 Comments

ทางเลือกในการขนส่งจีนไทย

การขนส่งจีนไทยในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งระบบการขนส่งจีนไทย ถือเป็นตามความต้องการหรือข้อตกลงของคู่ค้า และการส่งสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาการค้า ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ ผลกำไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประเภทของการขนส่งจีนไทย การขนส่งเส้นทางน้ำ การขนส่งโดยเส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งจีนไทย ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ การขนส่งเส้นทางบก การขนส่งทางบกจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่              – การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการลำเลียงที่สำคัญที่สุดของประเทศ ดำเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก ปริมาณมาก และในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า แต่ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว              – การขนส่งทางรถยนต์ หรือรถบรรทุก เหมาะสำหรับของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวก รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง แต่ค่าขนส่งสูงหากเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ และมีความปลอดภัยต่ำ ไม่สามารถกำหนดเวลาแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ การขนส่งเส้นทางทางการบิน  เหมาะกับการขนส่งจีนไทย หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย […]

0 Comments
บริการขนย้าย ชลบุรี

ขนของย้ายบ้าน ย้ายออฟฟิศทำแบบไหนถึงจะง่ายและงบไม่บานปลาย

มีหลายคนจะย้ายบ้านหรือย้ายออฟฟิศทำงานที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยเป็นการย้ายอยู่ภายในจังหวัด แม้ว่าระยะทางจะไม่ไกลกันมาก แต่การจะต้องขนของย้ายเองหลาย ๆ รอบก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่สะดวกเหมือนกัน ทั้งเรื่องของเวลาความเสี่ยงในการขนของและเรื่องของงบประมาณที่อาจจะบานปลายได้ ทางออกที่ดีในเรื่องนี้ก็คือ การเรียกใช้บริการขนย้ายชลบุรีอันเป็นบริการขนย้ายของเอกชนก็จะทำให้ให้เรื่องการขนของย้ายบ้านหรือสำนักงานเป็นเรื่องที่สะดวกสบายง่ายขึ้นกว่าเดิม จริง ๆ แล้วการย้ายบ้านหรือย้ายออฟฟิศที่ทำงานงานใหม่ ไม่เคยที่จะเป็นเรื่องง่ายเลย เพราะแน่นอนว่าเราจะต้องมีการจัดเก็บของเพื่อเตรียมขนย้าย แค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ยังจะต้องมีประเด็นเรื่องการจ้างรถหรือบริษัทช่วยขนของอีก แม้ว่าจะมีบริการขนย้ายชลบุรีจากบริษัทที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแล้วก็ตาม แต่หากว่าเราขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีการเตรียมการไม่กำหนดงบประมาณคร่าว ๆ เอาไว้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเกินงบกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ แล้วเราจะทำเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้นและงบไม่บานปลายได้อย่างไร มาดูคำแนะนำกัน ก่อนเลือกบริการควรเปรียบเทียบราคา บริษัทที่ให้บริการขนย้ายชลบุรีในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายหลายแห่ง สามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อค้นหาแล้วก็แนะนำว่าให้ติดต่อไปหลาย ๆ เจ้า สอบถามพูดคุยเรื่องของราคาและลักษณะการให้บริการดูก่อน จากนั้นก็ลองเปรียบเทียบแต่ละแห่ง ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกบริษัทที่ราคาถูกที่สุดเสมอไป อาจจะเลือกราคากลางพอสมเหตุสมผล แล้วมีบริการเสริมอื่น ๆ เข้ามาด้วยจะดีกว่า บางครั้งราคาถูกเกินไปก็ใช้ว่าจะตอบโจทย์ การเปรียบเทียบราคาจะทำให้เราบริหารงบประมาณที่เราเตรียมไว้ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง จัดการกับสิ่งของ เมื่อติดต่อกับผู้ให้บริการขนย้ายชลบุรีเรียบร้อยและเลือกผู้ให้บริการได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือ จัดการกับสิ่งของที่ต้องขนย้าย หากจะให้ง่ายและเร็ว แนะนำว่าควรจัดการกับสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ก่อน นำสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงกล่องจัดเก็บไว้ก่อนได้เลย ยังไม่ต้องเลือกก็ได้ว่าอะไรเป็นอะไร ไว้ไปเลือกภายหลังได้แบบนี้จะทำให้เก็บของได้เร็วขึ้น แต่ถ้าพอเลือกและตัดสินใจเบื้องต้นได้ อะไรที่ดูไม่จำเป็นก็ตัดใจทิ้งไปได้เลย ก็จะยิ่งทำให้การจัดการกับข้างของต่าง ๆ […]

0 Comments
Lazada Express

ไอเดียดีๆ เด็ดๆ รวมของขวัญปีใหม่แหวกแนวที่คุณอาจคาดไม่ถึง

ปีใหม่นี้ คิดไอเดียของขวัญปีใหม่ออกหรือยัง ? หากเพื่อนๆ ยังคิดไม่ออก เชิญทางนี้เลย เพราะบทความนี้เรามีไอเดียของขวัญปีใหม่ ที่แหวกแนวไม่ซ้ำใครมาฝาก รับรองว่าคนรับต้องตื่นเต้น และเป็นปลื้ม จนจำไม่รู้ลืมอย่างแน่นอน    ไอเดียดีๆ เด็ดๆ รวมของขวัญปีใหม่แหวกแนวที่คุณอาจคาดไม่ถึง ของขวัญปีใหม่แหวกแนวชิ้นแรก คือ เงินสด ไหน ใครไม่ชอบเงินบ้าง โยนมาทางนี้ได้เลย เพราะผู้เขียนชอบมากกกกก ซึ่งการให้ของขวัญปีใหม่ที่เป็นเงินสดที่บรรจุอยู่ในซองสวยหรูแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งไอเดียของขวัญปีใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ที่ได้รับสามารถใช้มันได้อย่างแน่นอน และเป็นอย่างดีเลยด้วย ของขวัญปีใหม่แหวกแนวชิ้นที่สอง คือ ที่คั่นหนังสือ อะ อาจจะดูเชย ไม่เห็นแหวกแนวตามที่พูด ทางเราก็ขอออกตัวก่อนเลยว่า ที่คั่นหนังสือที่เราบอกนั้น ไม่ใช่ที่คั่นหนังสือธรรมดา แต่เป็นที่คั่นหนังสือที่ทำมาจากหลอดดูดน้ำนั่นเอง โดยการนำหลอดดูดน้ำมาวางเรียงกันประมาณ 3-4 อัน แล้วรีดให้เรียบจนติดกันเป็นแผ่น หลังจากนั้นก็นำสติกเกอร์น่ารักๆ มาติด หรือใครที่ลายมือสวยๆ หน่อย ก็เขียนคำอวยพรลงไปในนั้นได้เลย รับรองว่าคนที่ได้รับต้องรู้สึกประหลาดใจกับความ DIY ของเราแน่นอน ของขวัญปีใหม่แหวกแนวชิ้นที่สาม คือ แหวน อะ ก็ดูธรรมดาอีกแล้ว แต่ในความธรรมดานั้น เมื่อผู้รับเป็นผู้หญิง แต่ผู้ให้เป็นผู้ชายล่ะ […]

0 Comments
บริษัทขนส่ง

คุณสมบัติของบริษัทขนส่งในปัจจุบันที่ดี

บริษัทขนส่งในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลากหลายสถานที่ แต่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่เท่านี้ที่สามารถดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนี้สามารถเจริญเติบโตในทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เช่น การเกิดธุรกิจ Startup ใหม่ ๆ หรือการเกิดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ๆ เนื่องจากยุคสมัยและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้หลาย ๆ คนหันมาสนใจในการส่งของหรือบริการทางออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงบริษัทขนส่งต่าง ๆ นั้นถึงมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปีหรือสองปีที่ผ่านมา วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีบริษัทขนส่งที่ใดบ้างที่ยังเปิดให้บริการและได้รับความไว้วางใจจากผู้ส่ง คุณสมบัติของบริษัทขนส่งในประเทศไทยที่ดี บริษัทขนส่งในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลากหลายสถานที่ โดยสถานที่ยังคงเปิดให้บริการนั้นก็ถือได้ว่าเป็นที่รู้จักสำหรับใครหลายต่อหลายคนเช่นเดียวกัน บริษัทขนส่งในปัจจุบันมีการเติบโตทางธุรกิจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก พิสูจน์ได้จากการที่สามารถเปิดสาขาได้ทั่วทั้งประเทศไทยในหลาย ๆ บริษัท มีการบริการที่หลากหลายในการขนส่งสินค้า ทั้งส่งแบบธรรมดาหรือทาง EMS หรือแบบด่วนพิเศษด้วยอัตราการคิดค่าธรรมเนียมที่แสนจะถูก ในส่วนของการเก็บเงินปลายทางนั้นก็จะมีการชาร์จค่าบริการไป 3 เปอร์เซ็นต์ในหลาย ๆ บริษัทขนส่งจากมูลค่าของสินค้า อีกทั้งธุรกิจการขนส่งนั้นสามารถสร้างบริษัทขนส่งที่เติบโตและได้รับกระแสการตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก สิ่งสำคัญของบริษัทขนส่งที่ดีต้องมีการรับประกันสินค้า ถ้าสินค้าชิ้นนั้นในระหว่างการจัดส่งเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการขนส่งต่าง ๆ โดยจะคิดอัตราในการรับประกันสินค้าในราคาที่แตกต่างกันออกไปและสิ่งที่สำคัญการให้บริการตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีของด่วนแค่ไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา ด้วยจุดเด่นในข้อนี้หลาย ๆ บริษัทก็ได้มีฟังก์ชันตรงในมารองรับการบริการและความต้องการของลูกค้า ส่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การให้คำปรึกษาก็คือเรื่องของความว่องไวในการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาในการจัดส่งไม่เกิน 3 วันนับต้องแต่วันส่งสินค้าไปที่บริษัทขนส่งนั้น ๆ ซึ่งราคาในการจัดส่งนี้ในหลาย ๆ […]

0 Comments
นำเข้าสินค้าจากจีน

แนะนำไอเท็มเด็ด สำหรับคนที่อยากนำเข้าสินค้าจากจีน

สมัยนี้ การนำเข้าสินค้าจากจีน หรือจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะเรื่องที่บทความนี้กำลังจะกล่าวถึง ก็คือการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการสร้างรายได้เสริมให้กับเหล่าคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการค้าขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจะเปิดหน้าร้านขาย แล้วนำเข้าสินค้ามาวางจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้หลักเลยก็ทำได้เช่นกัน แล้วสินค้าแบบไหนล่ะที่จะเข้าตากรรมการ ราคาถูกใจทั้งคนขายและคนซื้อ และน่าจะเป็นสินค้าที่ขายดี บทความนี้รวบรวมเอาไอเท็มเด็ด ๆ ที่น่านำเข้าสินค้าจากจีน มาขายต่อแล้วได้กำไรปัง ๆ จะมีอะไรบ้างลองมาเลือกพร้อม ๆ กันได้เลย นำเข้าสินค้าจากจีน จะเลือกอะไรดี? เครื่องประดับ ยุคสมัยนี้มีการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการแต่งตัว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถแต่งตัวอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับการสวมใส่เครื่องประดับเก๋ ๆ ได้ตามที่ต้องการ บอกได้เลยว่าเครื่องประดับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขายได้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะเครื่องประดับดีไซน์เรียบ ๆ อย่างสร้อยคอ, สร้อยข้อมือ, แหวน, ต่างหู, แว่นตา หรือจะเป็นเครื่องประดับดีไซน์เก๋ที่เติมรายละเอียดเล็ก ๆ หรือเติมสีสันลงไป ก็เป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นเช่นกัน ในเว็บไซต์จีนก็มีเครื่องประดับดีไซน์สวยให้เลือกอย่างหลากหลาย และยังมีราคาที่ย่อมเยา น่าเลือกซื้อไปขายต่อ เสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ใคร ๆ ก็ต้องการใช้งานอยู่แล้ว […]