0 Comments

การเตรียมตัวก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ Solar Rooftop

รู้หรือไม่ว่าก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ Solar Rooftop ต้องมีการเตรียมตัวหรือวางแผนอย่างไร และการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่  แพงไหม จะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ จึงจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้ ทุกคนพอจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์นั้น คือพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ใช้แล้วไม่หมดไป อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ประโยชน์หลักๆ คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้พื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้กับบ้านเรือน และในภาคส่วนของอุตสาหกรรมได้ ผ่านระบบ Solar Rooftop ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่ เราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าการติดตั้ง Solar Rooftop ต้องเตรียมตัวอย่างไร 1.เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้าง ประเมินว่าดาดฟ้าหรือหลังคาบ้านมีพื้นที่เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงพอต่อการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือไม่ 2.คำนวนต้นทุนหรือจัดหาเงินทุนในการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงคำนวณค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมของอุปกรณ์ 3.ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขั้นต่ำต่อปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เช่น อุณหภูมิ ภูมิอากาศ มุมหรือองศาเป็นต้น  การติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ ซึ่งการลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop มีราคาแตกต่างกันออกไป ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยอาจขึ้นอยู่กับขนาด kWp จำนวนวัตต์ เช่น ขนาด 5 kWp จะต้องใช้พื้นที่หลังคาประมาณ 35 ตารางเมตร […]