Business Lifestyle

การเตรียมตัวก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ Solar Rooftop

รู้หรือไม่ว่าก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ Solar Rooftop ต้องมีการเตรียมตัวหรือวางแผนอย่างไร และการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่  แพงไหม จะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ จึงจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้ ทุกคนพอจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์นั้น คือพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ใช้แล้วไม่หมดไป อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ประโยชน์หลักๆ คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้พื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้กับบ้านเรือน และในภาคส่วนของอุตสาหกรรมได้ ผ่านระบบ Solar Rooftop ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาเท่าไหร่ เราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าการติดตั้ง Solar Rooftop ต้องเตรียมตัวอย่างไร

1.เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้าง ประเมินว่าดาดฟ้าหรือหลังคาบ้านมีพื้นที่เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงพอต่อการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือไม่

2.คำนวนต้นทุนหรือจัดหาเงินทุนในการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รวมถึงคำนวณค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมของอุปกรณ์

3.ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขั้นต่ำต่อปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เช่น อุณหภูมิ ภูมิอากาศ มุมหรือองศาเป็นต้น 

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ ซึ่งการลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop มีราคาแตกต่างกันออกไป ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยอาจขึ้นอยู่กับขนาด kWp จำนวนวัตต์ เช่น ขนาด 5 kWp จะต้องใช้พื้นที่หลังคาประมาณ 35 ตารางเมตร เงินลงทุนประมาณ 3 แสนบาท ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าคือ 6,500 หน่วยต่อปี รายรับจากการขายไฟคืน 45,000 บาท/ปี ใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 10 ปี แต่สำหรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในบ้านเรือนหลังเล็กๆ ไม่ใหญ่มากหรือไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายๆ เครื่อง แนะนำให้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 1000w ก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ส่วนราคา การติดตั้งโซล่าเซลล์ 1000w ราคาอยู่ราวๆ 3 หมื่นบาทขึ้นไปเท่านั้น

จุดเด่นของการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ในตอนกลางวันระบบจะมีการใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ก่อน เมื่อไฟฟ้าเกินที่ Solar Rooftop จะผลิตได้ทัน จะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าปกติของการไฟฟ้าแทน นอกจากนั้น ยังสามารถเข้าร่วมโครงการขายไฟฟ้าคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ก็คือ การเตรียมตัวก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาถูก ของระบบ Solar Rooftop และราคาในการติดตั้ง เแม้การติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาจะสูงมากในช่วงแรก หรือมีค่าใช้จ่ายแพงในการลงทุน ซึ่งอาจมีต้นสูงในระยะสั้นเท่านั้น ในระยะยาวแน่นอนว่าย่อมคืนทุนได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ ยังเป็นพลังงานที่สะอาด ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น